Elever i Bergen kan få et frivillig 11. skoleår

Robin Dale Oen
20.4.2023
Tid å lese artikkel: 0 min.
Elever i Bergen kan få et frivillig 11. skoleår
Illustrasjonsfoto

Det er Marte Leirvåg (H) som står bak forslaget som ble behandlet i kommunens skoleutvalg tirsdag ettermiddag. Der ble forslaget nedstemt, men saken går videre til bystyret som gjør endelig vedtak 3. mai.

– Jeg opplever at mange er enige med meg og Høyre om innholdet i forslaget, og har derfor troen på at vi kan finne et flertall fram mot bystyremøtet i mai, sier Leirvåg til Utdanningsnytt.

Byrådet har allerede stilt seg positiv til forslaget, men er usikker på om et 11. skoleår, som minner om grunnskolen, vil være det riktige tilbudet for elevgruppen som faller utenfor. Høyre lanserte forslaget forrige periode; da ble det nedstemt av det samme byrådet.

– Det er gledelig at byrådet nå har en annen tilnærming, sier Leirvåg.

Det finnes liknende løsninger andre steder. I Oslo får elever med lavt karaktersnitt fra 10. klasse nå et permanent tilbud om et 11. skoleår. I Danmark har man også en liknende ordning kalt «efterskolen». Dette er en slags folkehøyskole hvor de kan dra allerede som 14-åringer. Da får de også ungdomsskolevitnemål.

Årsaken til at elever ikke fullfører videregående opplæring er sammensatt, og hvilke tiltak som fungerer, kan dermed variere fra elev til elev, slår byrådet i Bergen fast.

«Byrådet mener at et slikt tilbud må være tilpasset det eleven har behov for. Tilbudet må være i samarbeid med fylket, og byrådet er positiv til å gå i dialog med fylkeskommunen angående etablering av et 11. skoleår», heter det i sakspapirene fra kommunen.

Dersom fylket er villig til å inngå et samarbeid med Bergen kommune, vil byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i samarbeid med fylkeskommunen gå i dialog med relevante aktører for å vurdere hvordan et slikt tilbud kan etableres.

Artikkelforfatter: Paal Svendsen, Utdanningsnytt

Andre nyheter

Søk her!

Kontakt The Dale Oen Experience 🤙🏼

Vil du vite mer om hva du kan oppleve hos oss? Bruk skjemaet nedenfor og vi vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Tusen takk! Meldingen din har nå blitt mottatt!
Huffda! Noe gikk galt når skjemaet ble sendt. Vennligst prøv igjen